חוק שני של קפלר- חוק השטחים.
הדליקו רמקולים והקשיבו להסבר הקריין (אנגלית).
  חוק שני של קפלר- חוק השטחים