שני גופים נדחפים ע"י כוחות זהים


לכניסה ליישומון לחץ על התמונה.

תיאור
כוחות זהים דוחפים שני גופים בעלי מסות שונות. כל גוף מתחיל לנוע ממנוחה מקו ה- start. התנועה מופסקת כשהגופים מגיעים לקו ה- finish. מסתו של הגוף האחד גדולה פי 2 ממסתו של הגוף האחר  
כדי לראות את האנימציה יש ללחוץ  על כפתור start. כדי להפעילה מחדש יש ללחוץ על reset ועל play. המקום נתון במטרים והזמן בשניות.

מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play

 עצור

pause

 צעד אחד קדימה

 step<<

צעד אחד אחורה

step>>

החזר מצב לראשיתו

 reset

זמן

time

שאלות
1. השווה בין מהירויות שני הגופים ברגע הגעתם למלבן ה- finish. נמק את קביעתך.
2. השווה בין האנרגיות הקינטיות של שני הגופים ברגע הגעתם למלבן ה- finish. נמק את קביעתך.

דיון
ניתן לענות על שאלה 2 בשתי דרכים: האחת ארוכה והאחרת קצרה. על מנת לענות בדרך הקצרה ענה על הסעיפים הבאים:

1.  מה קובע את השינוי באנרגיה הקינטית של הגוף?
2.  האם אותם פרמטרים קובעים את השינוי במהירותו של הגוף?
3. נסח את הקשר הקיים בין העבודה הנעשית על גוף לשינוי באנרגיה הקינטית שלו.

 

  לנוחותכם גם כקובץ