הנסיונאי של האגודה המלכותית - 300 שנה לפטירת רוברט הוק (1635-1703)

מאמר מאת י. נאמן, בית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב.

לזכותו של הוק נזקפים הרבה הישגים טכנולוגיים - קפיצים בשעונים, שכלול הבארומטר וקידום החיזוי המטאורולוגי והשימוש במטוטלת למדידת הכבידה. ב- 1666 נשרף חלק ניכר מלונדון בבעירה גדולה. הוק הפך אדריכל ותרם רבות לתיכנון המחודש של השכונות שנשרפו.

דגם המיקרוסקופ ה"משוכלל" שתכנן ובנה הוק.

מתוך גוף הכתבה.

  גוף הכתבה, מתוך: תהודה כרך 24(2), דצמבר 2004.