החוק השני ובניית תרשים כוחות

דף עבודה סביב הדמיה שנכתבה ב- "Davidson Institute"

לחיצה על התמונה תפתח את ההדמיה.

תיאור
ההדמיה מתארת תיבה שמסתה 8kg. המקום נתון בסנטימטרים והזמן בשניות.

שאלות
1. לחץ play כדי להפעיל את ההדמיה. תאר את התנועה תוך שימוש במושגים: מהירות, תאוצה, כוח.

2. שרטט תרשים כוחות משוער.

3. מהי מהירות התיבה ברגע t=2s? רשום את חישוביך.

4. מהי מהירות התיבה ברגע t=4s? רשום את חישוביך.

5. מהי תאוצת התיבה? רשום את חישוביך.

6. מהו הכוח השקול הפועל על התיבה בציר האופקי? נמק.

7. מהו הכוח השקול הפועל על התיבה בציר האנכי? נמק.

8. לחץ בזה אחר זה על כל אחד משמונת הכפתורים המופיעים מתחת לחלון ההדמיה ובדוק אם מצב הכוחות המתואר מתאים לתנועת התיבה. רשום את התוצאות בטבלה:

 המצב

 האם הוא אפשרי

 נמק את קביעתך

 Free-Body 1x                                                                   
 Free-Body 2x    
 Free-Body 3x    
 Free-Body 4x    
 Free-Body 1y    
 Free-Body 2y    
 Free-Body 3y    
 Free-Body 4y    

9. שרטט את תרשים הכוחות הפועלים על הגוף. האם יש הבדל בין תרשים זה לבין התרשים ששרטטת בסעיף 2? הסבר.

10. לחץ על הכפתור "complete free body diagram" ובדוק את עבודתך .

ההדמייה מבוססת על יישום java. במידה ואינכם רואים את היישומון, לחצו על התמונה כדי להתקין את תוכנת הג'אווה:

במידה ונתקלתם בבעיה בקישור אנא כיתבו לנו.

  לנוחותכם גם כקובץ

דפי עבודה נוספים