החוק השלישי של ניוטון

דף עבודה סביב הדמיה שנכתבה ב- "Davidson Institute"

לחיצה על התמונה תפתח את ההדמיה.

תיאור
ההדמיה מתארת שתי תיבות הנעות על משטח חלק. מסת התיבה האדומה 2kg ומסת התיבה הירוקה 1kg. הכוח המופעל על התיבה האדומה 12N. המקום נתון במטרים והזמן בשניות.

שאלות
1. לחץ על "show and play the physical situation" כדי להפעיל את ההדמיה. תאר את התנועה תוך שימוש במושגים: מהירות, תאוצה, כוח.

2. מהי התאוצה של התיבה האדומה? הסבר איך מצאת אותה.

3. מהי התאוצה של התיבה הירוקה? הסבר איך מצאת אותה.

4. התייחס לשני הגופים כגוף בעל מסה 3kg ושרטט תרשים כוחות עבור גוף זה. רשום מי מפעיל כל כוח ואת גודלו של כל אחד מן הכוחות.

5. שרטט תרשים של הכוחות הפועלים על אחת מן התיבות. רשום מי מפעיל כל כוח ואת גודלו של כל אחד מן הכוחות.

6. מהם ההבדלים בין שני התרשימים? הסבר.

7. איזה מבין הכוחות שמופיעים בשני התרשימים ששרטטת בסעיף 5 הם זוג כוחות פעולה- תגובה? סמן אותם בתרשים.

8. חשב, בעזרת החוק השני של ניוטון, את הכוח הדוחף את התיבה הירוקה. מי מפעיל כוח זה?

9. רשום את הערכים המתאימים בשדות "Force of green on red" (הכוח שהתיבה הירוקה מפעילה על התיבה האדומה) ו" "Force of red on green (הכוח שהתיבה האדומה מפעילה על התיבה הירוקה). הסבר איך חישבת את הערכים האלה.

10. לחץ "set values and play". האם התנועה זהה לתנועה המקורית? אם יש הבדלים, הסבר ותקן את הערכים שרשמת בסעיף 9.

 

ההדמייה מבוססת על יישום java. במידה ואינכם רואים את היישומון, לחצו על התמונה כדי להתקין את תוכנת הג'אווה:

במידה ונתקלתם בבעיה בקישור אנא כיתבו לנו.

  לנוחותכם גם כקובץ

דפי עבודה נוספים