תנועת קליעים

שלושה קליעים הנורים מאותו הגובה בזוויות שונות.


לכניסה ליישומון יש ללחוץ על התמונה.

תיאור
זורקים שלושה כדורים מגג בניין. כל הכדורים נזרקים במהירויות בעלות אותו גודל וזוויות זריקה שונות. (מקום נתון במטרים וזמן בשניות). את המקום של כל נקודה ניתן לראות ע"י לחיצה על עכבר שמאלי כשהסמן על הנקודה. להתחלה לחץ start (בצבע כחול), ולפני כל התחלה נוספת לחץ על reset  ועל play. 

מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play

 עצור

 pause

 צעד אחד קדימה

<< step

צעד אחד אחורה

 step>>

החזר מצב לראשיתו

reset

 מחק הכל

clear

 זמן

time

שאלות
1. דרג את הכדורים לפי סדר הגעתם לקרקע. (הזנח את התנגדות האוויר)
2. דרג את הכדורים לפי גודל מהירות פגיעתם בקרקע. (הזנח את התנגדות האוויר)

דיון
בהזנחת התנגדות האוויר, גופים שנזרקים מאותו גובה במהירויות בעלות אותו גודל, יפגעו בקרקע במהירויות בעלות אותו גודל ללא תלות במסתם ובגובה ממנו נזרקו.

1. הוכח את האמור לעיל.
2. על איזה עקרון הסתמכת?
3. למרות שלכל הכדורים יש  אותו העתק אנכי, הם אינם פוגעים בקרקע באותו זמן. מדוע?

  לנוחותכם גם כקובץ

יישומונים נוספים