כדור קשור לחוט מסתובב

כדור קשור לחוט נע בתנועה מעגלית והחוט נקרע.


לכניסה ליישומון יש ללחוץ על התמונה.

תיאור
כדור כבד קשור לחוט ונע במסלול מעגלי במישור אופקי. האנימציה מראה מבט מלמעלה. בנקודה P נקרע החוט באופן פתאומי. ארבע האנימציות מראות מסלולים אפשריים של הכדור לאחר קריעת החוט. על מנת לראות אנימציה מסוימת, יש ללחוץ על  Animation A או B וכו'. 

מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play

 עצור  pause
 צעד אחד קדימה

<< step

צעד אחד אחורה

 step>>

החזר מצב לראשיתו

reset

 מחק הכל

clear

 זמן

time

שאלה
איזו מארבע האנימציות מתארת נכונה את מסלול הכדור לאחר קריעת החוט? נמק את קביעתך.

דיון
החוק הראשון של ניוטון קובע שגוף יתמיד במצבו אם שקול הכוחות הפועלים עליו הוא אפס.
 
1. כיצד חוק זה בא לידי ביטוי בתשובתך לשאלה?
2. מה תהיה צורת המסלול של הכדור לאחר קריעת החוט אם הוא נע במסלול מעגלי במישור אנכי?
3. מדוע אדם העומד על הקרקע איננו רואה את מסלולו של כדור שנשמט ממטוס כקו ישר?

  לנוחותכם גם כקובץ

יישומונים נוספים