תאוצה בתנועה מעגלית


לכניסה ליישומון יש ללחוץ על התמונה.

תיאור
מכונית מאיצה ממנוחה לאורך מחצית מסלול מעגלי, ואז היא ממשיכה במסלול המעגלי בתנועה שגודל מהירותה קבוע. באנימציה אנו רואים את המסלול במבט מלמעלה. שלוש האנימציות מראות את וקטור התאוצה בכל  רגע. על מנת לראות אנימציה מסוימת, יש ללחוץ על Animation1 או 2 וכו'.

מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play

 עצור

 pause

 צעד אחד קדימה

<< step

צעד אחד אחורה

 step>>

החזר מצב לראשיתו

 reset

זמן

 time

שאלה
איזו משלוש האנימציות מתארת נכונה את וקטור תאוצת המכונית? נמק.

דיון
תנועה מעגלית שאינה קצובה היא תנועה על מעגל  כשהמהירות משתנה בגודלה.
 
1. מהי תנועה מעגלית קצובה?
2. האם תנועה מעגלית קצובה היא תנועה מואצת?
3. מהם רכיבי התאוצה של גוף הנע על מעגל במהירות משתנה?
4. מה מבטא כל רכיב (מבחינת המהירות)? נמק.
5. האם למכונית שבאנימציה יש תאוצה בחלק השני של תנועתה? נמק.
6. מכונית נעה לאורך מסלול אליפטי בכיוון השעון במהירות שגודלה הולך וגדל. מהם רכיבי תאוצתה בנקודות B ,A ו-C. שרטט את כיוון התאוצה השקולה של המכונית בנקודות אלה.

      לנוחותכם גם כקובץ

    יישומונים נוספים