גוף דוחף גוף


לכניסה ליישומון יש ללחוץ על התמונה.

תיאור
גוף
שמסתו 1.5 ק"ג מקבל דחיפה שבמהלכה הוא דוחף גוף שני שמסתו 4.5 ק"ג כפי שניתן לראות ע"י לחיצה על Animation1. ע"י לחיצה על Animation2, הגוף שמסתו 4.5 ק"ג מקבל את אותה דחיפה, אך עתה מהכיוון ההפוך, שבמהלכה הוא דוחף את הגוף שמסתו 1.5 ק"ג. כל המשטחים חסרי חיכוך. הזמן ניתן בשניות והמקום ניתן במטרים. על מנת לראות את המקום יש ללחוץ על עכבר שמאלי כשהסמן בנקודה המבוקשת. 

מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play

 עצור

 pause

 צעד אחד קדימה

<< step

צעד אחד אחורה

 step>>

החזר מצב לראשיתו

 reset

זמן

 time

שאלות
1. שרטט תרשים כוחות לגבי כל גוף בכל אנימציה.
2. האם הכוח שהגוף האדום מפעיל על הגוף הירוק באנימציה 1 שווה או שונה מהכוח שהוא מפעיל עליו באנימציה השניה? אם כן, הסבר מדוע. אם לא, באיזו אנימציה הכוח יהיה גדול יותר? נמק ללא חישובים.

דיון
החוק השלישי של ניוטון קובע: כאשר גוף אחד מפעיל כוח על גוף שני, אזי גם הגוף השני מפעיל כוח על הגוף הראשון, השווה לקודם בגודל, והפוך לו בכיוון.

1. כתוב את החוק השלישי של ניוטון בצורה מתמטית.
2. מדוע רגלך כואבת כשאתה בועט בקיר?
3. שתי קבוצות מתחרות במשיכת חבל. על פי החוק השלישי כל קבוצה מפעילה את אותו הכוח על הקבוצה האחרת. מה אם כן, קובע איזו קבוצה תנצח?
4. חתול נח על שולחן ליד ספר. האם השולחן מפעיל כוח על הספר? האם הוא מפעיל כוח על החתול? נמק.

 

  לנוחותכם גם כקובץ

יישומונים נוספים