תנועת מעלית

מעלית מאיצה, נעה במהירות קבועה ומאטה.


לכניסה ליישומון יש ללחוץ על התמונה.

תיאור
מעלית מאיצה כלפי מעלה במשך שניה אחת, לאחר מכן היא נעה במהירות קבועה ואז היא מאטה במשך שניה אחת עד לעצירה. מקום נתון במטרים וזמן בשניות. להתחלה לחץ start (בצבע סגול), ולפני כל התחלה נוספת לחץ על reset  ועל play

מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play

 עצור

 pause

 צעד אחד קדימה

<< step

צעד אחד אחורה

 step>>

החזר מצב לראשיתו

 reset

 מחק הכל

clear

 זמן

time

שאלות
1. נערה נמצאת במעלית ועומדת על מאזני אדם. ציין את כל הכוחות הפועלים על הנערה ומי מפעיל אותם.
2. מהם כוחות התגובה לכוחות שציינת בסעיף הקודם ומי מפעיל אותם?
3. אם מסת הנערה 50 ק"ג, מה יראו המאזניים בכל שלב של התנועה?

דיון
החוק השני של ניוטון קובע:   

1. נסח את החוק השני של ניוטון במילים (אל תתרגם את המתמטיקה למלים).
2. נסח את שני חוקי ניוטון הנוספים.
3. האם לדעתך ניתן לראות בחוק הראשון מקרה פרטי של החוק השני? נמק.
4. נער שאינו מכיר את חוקי ניוטון ונמצא בדיאטת הרזיה רוצה לעמוד על מאזני אדם ולהתעודד. באיזה שלב של תנועת המעלית תמליץ לו לקרוא את המאזניים? נמק.

  לנוחותכם גם כקובץ

יישומונים נוספים