גוף מאיץ וגוף הנע במהירות קבועה


לכניסה ליישומון יש ללחוץ על התמונה.

תיאור
שתי תיבות מתחילות לנוע ממנוחה על שתי מסילות אוויר זהות. (מקום נתון במטרים וזמן בשניות). על מנת לראות מקום וזמן של כל תיבה יש לשים את הסמן על הנקודה הרצויה וללחוץ על עכבר שמאלי. האנימציה מראה את מקומה של כל תיבה בזמנים שונים. להתחלה לחץ start (בצבע כחול), ולפני כל התחלה נוספת לחץ על reset  ועל play. 

מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play

 עצור

 pause

 צעד אחד קדימה

<< step

צעד אחד אחורה

 step>>

החזר מצב לראשיתו

 reset

 מחק הכל

clear

 זמן

time 

שאלות
1. תאר את תנועת שתי התיבות (מהירות קבועה, תאוצה משתנה, תאוצה קבועה).
2. חשב את המקום בו תיפגשנה שתי התיבות. פרט את חישוביך.

דיון
מפגש בין שני גופים מתרחש כאשר שני הגופים נמצאים באותו מקום באותו זמן.

1. האם חישוביך תואמים את האמור לעיל.

2. האם ברגע המפגש בין שני גופים (אותו מקום ואותו זמן) חייבת להיות להם אותה מהירות? נמק את תשובתך.

3. שרטט על אותה מערכת צירים את גרף המהירות של שתי התיבות כתלות בזמן.

4. האם נקודת החיתוך של שני הגרפים היא נקודת המפגש בין שתי התיבות? נמק.

5. העזר בגרפים ששרטטת. מה עליך להשוות כדי למצוא מהגרפים את הזמן בו מתרחש המפגש בין שתי התיבות?

 

  לנוחותכם גם כקובץ

יישומונים נוספים