מאמרים

גלילאו והנפילה החופשית

המאמר נכתב ע"י זאב קרקובר. המאמר סוקר את החידוש בתפישה לגבי הנפילה החופשית של גופים שטבע גלילאו.

מדידה סונארית של מרחק

מדידת מרחק ללא סרגל- על העקרונות הפיזיקאליים עליו מבוססת פעולת הסונאר, מאת זאב קרקובר.