תשע"ה (2015) שאלה 1

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

השאלה משלבת השדה האלקטרוסטטי.

שאלון בגרות בחשמל 2015

המקור: אתר של משרד החינוך

פתרון שאלה 1