תשע"ה (2015) שאלה 2

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

שאלון בגרות במכניקה, אופטיקה וגלים 2015

המקור: אתר של משרד החינוך

פתרון שאלה 2