פריט 9


תאריך עדכון:

פריט 9 (הגדל)
שפת הפריט: ערבית
סוג הפריט: מצגת
אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות יוד
מאפייני עבודה: קבוצתי

תחום הלימוד: אלקטרומגנטיות
פרק הלימוד: השדה המגנטי
סעיף ונושא: אפקט קומפטון