פריט שישי


תאריך עדכון: 22/02/2015

פריט שישי (הגדל)
מקור הפריט: מורה לפיזיקה
שפת הפריט: עברית
סוג הפריט: מערך שיעור
אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות י"ב
מאפייני עבודה: קבוצתי

תחום הלימוד: אלקטרומגנטיות
פרק הלימוד: השדה המגנטי
סעיף ונושא: אנרגיה קינטית, עבודה והקשר ביניהן, גלים מחזוריים חד-ממדיים