פריט שלישי


תאריך עדכון: 22/02/2015

פריט שלישי (הגדל)
מקור הפריט: מקור אחר
שפת הפריט: ערבית
סוג הפריט: מערך שיעור, הרצאה מוקלטת
אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות יוד
מאפייני עבודה: קבוצתי

תחום הלימוד: מכניקה
פרק הלימוד: מודל הגז האידיאלי
סעיף ונושא: תכונות מַקרוסקופיות של גזים

תקציר: דגדגכ דגדגכ
מילות מפתח: דגכ ד דגכ דגכ