פריט נוסף באתר באוויר


תאריך עדכון: 22/02/2015

פריט נוסף באתר  באוויר (הגדל)
מקור הפריט: מורה לפיזיקה
שפת הפריט: עברית
סוג הפריט: מצגת, מבחן רגיל, יחידת הוראה
אוכלוסיית היעד: תלמידי כיתות י"ב, תלמידי כיתות י"א
מאפייני עבודה: יחידני

תחום הלימוד: אלקטרומגנטיות
פרק הלימוד: השדה המגנטי
סעיף ונושא: קיבול וקבלים, פוטנציאל והפרש פוטנציאלים

תקציר: פריט נוסף בתאר באוויר
מילות מפתח: מילות מפתח, פריט לימוד