תשע"ד (2014) שאלה 3

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

שאלון בגרות בקרינה וחומר 2014

המקור: אתר של משרד החינוך

פתרון שאלה 3