quiz

הוראות

- כדי להגיע למבחן לחצו על שמו.

- עליכם לענות על כל השאלות.

- בסיום כל תשובה עליכם ללחוץ על מספר השאלה המופיע בסיומה.

- בסיום המבחן עליכם ללחוץ על "סיום המבחן".

בהצלחה!

מעוניינים בקבלת עזרה המתייחסת לתוכן בפיזיקה?- הכנסו לקבוצת הדיון המתאימה.

נתקלתם בבעיה טכנית בהפעלת המבחן?- כתבו לנו.

 

תנועה קצובה- חלק א'

תנועה קצובה- חלק ב'

תנועה במהירות משתנה-חלק א'

תנועה במהירות משתנה- חלק ב'

תנועה שוות תאוצה