תשע"ד (2014) שאלה 5

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

שאלון בגרות במכניקה, אופטיקה וגלים 2014

המקור: אתר של משרד החינוך

פתרון שאלה 5