מערכות ייחוס

לכניסה ליישומון יש לחוץ על התמונה.

תיאור
האנימציות מייצגות תרגיל מחשבתי בפיזיקה הקרוי גם Gedanken experiment  (מגרמנית).
כדור שקוף נע ימינה לאורך קו ישר ובמהירות קבועה. החללית מאיצה כלפי מעלה. אין כוח משיכה ואין חיכוך עם האוויר. האנימציה השמאלית (לאחר שתלחץ על  Reference Frame1  -מערכת יחוס 1) מראה מה יראה צופה נח הנמצא מחוץ לחללית ומחוץ לכדור כשהחללית מאיצה מעלה. האנימציה השניה (Reference frame2) מראה מה יראה צופה הנע עם החללית.

 

 שאלות
1. כיצד יתאר הצופה שבתוך החללית את תנועת הכדור? הסבר.
2. כיצד יתאר צופה שנע עם הכדור את תנועת החללית? הסבר.
3. כיצד יתאר צופה במערכת הכדור את תנועת הכדור? הסבר.

דיון
תיאור מסלול תנועה תלוי במערכת ממנה הוא מתואר.
 
1. תאר תנועת חבילה שנשמטת ממטוס הנע אופקית במהירות קבועה כפי שהיא נראית ממערכת הטיס, ממערכת החבילה וממערכת צופה על הקרקע.
2. בקש מחבר לתאר תנועת כדור שנזרק אנכית בקרון רכבת הנע אופקית במהירות קבועה משלוש מערכות יחוס שונות. רשום את מערכות היחוס ואת תיאורי התנועה והבע את דעתך.

 

  לנוחותכם גם כקובץ

יישומונים נוספים