מהירות רגעית ומהירות ממוצעת


לכניסה ליישומון יש ללחוץ על התמונה.

תיאור
כדור קטן פוגע בקיר וחוזר לנקודת המוצא שלו עם סיום האנימציה. גודל מהירות הכדור קבוע. המקום ניתן במטרים והזמן בשניות. להתחלה לחץ על begin (בצבע כחול), ולפני כל התחלה נוספת לחץ על reset  ועל play.

מיקרא

המשך לאחר עצירה

play  

 עצור

pause

 צעד אחד קדימה

<< step

צעד אחד אחורה

 step>>

החזר מצב לראשיתו

 reset

 מחק הכל

 clear

 זמן

 time 

שאלות
1. מהי מהירותו הממוצעת של הכדור במשך האנימציה?
2. מהי מהירותו הרגעית של הכדור בזמן t=3.0 sec? פרט את חישוביך.

דיון
הייצוג המתמטי של מהירות ממוצעת הוא:  ושל מהירות רגעית:

1. הסבר את ההבדל בין המושגים (לא רק הבדל מתמטי).
2. האם ייתכן מצב בו המהירות הממוצעת של גוף נע היא אפס, בשעה שמהירותו הרגעית בכל זמן תנועתו שונה מאפס? אם לא, הסבר מדוע. אם כן, תאר דוגמא למצב זה.
3. מכונית נוסעת מרחק מסוים מנקודה A לנקודה B במהירות של 70 קמ"ש. לאחר מכן היא מתקדמת לנקודה C במהירות של 90 קמ"ש. מרחק הנקודה C מנקודה B שווה למרחק נקודה B מנקודה A. האם מהירותה הממוצעת של המכונית במסלול כולו מ A ל C שווה ל 80 קמ"ש? הסבר מדוע כן או מדוע לא.

 

  לנוחותכם גם כקובץ

יישומונים נוספים