מקום כתלות בזמן


לכניסה ליישומון יש ללחוץ על התמונה.

תיאור
הסימולציה מתארת מכונית נעה ימינה, מתנגשת בקיר, ולאחר ההתנגשות נעה שמאלה. לפני התנגשות המכונית בקיר ולאחר התנגשותה בקיר היא נעה במהירות קבועה. מעל האנימציה ניתן לראות אחד מבין ארבעה גרפים אפשריים. כל גרף מתאר את מקום המכונית כפונקציה של הזמן. (המקום במטרים והזמן בשניות). מפעילים את הסימולציה באמצעות לחיצה על Graph 1, Graph 2 וכו'.

מיקרא

 המשך לאחר עצירה

play  

 עצור

pause

 צעד אחד קדימה <<step
צעד אחד אחורה

step>>

החזר מצב לראשיתו

 reset

 מחק הכל

 clear

 מהירות

 velocity

 מיקום

position

 זמן

time 

שאלה
קבע איזה מהגרפים מתאר בצורה נכונה את מקום המכונית כתלות בזמן. נמק את בחירתך. שים לב היכן נקבעה ראשית הצירים.

דיון
מקומו של גוף בכל רגע נקבע (בין היתר) על פי בחירת נקודת הראשית שלו.

1. היכן צריכה להיקבע ראשית הצירים על מנת שגרף 3 יהיה הגרף שיתאר נכונה את תנועת המכונית?
2. מכונית נוסעת ימינה, ולאחר זמן מה היא חוזרת על עקבותיה ונוסעת שמאלה עד לנקודת המוצא שלה. האם ייתכן שהגרף מקום-זמן המתאר את תנועת המכונית יהיה תמיד מעל ציר ה – x? האם ייתכן שהוא יהיה תמיד מתחתיו? האם ייתכן שיהיה בחלקו מעליו ובחלקו מתחתיו? נמק את תשובותיך.

 

  לנוחותכם גם בקובץ

יישומונים נוספים