תשע"ד (2014) שאלה 3

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

שאלון בגרות במכניקה, אופטיקה וגלים 2014

מקור: אתר של משרד החינוך

פתרון שאלה 3

השאלה משלבת אנרגיה מכנית