נתונים ונוסחאות בפיזיקה (נוסחאון) החל מתשע"ט - 2019

נתונים ונוסחאות בפיזיקה (נוסחאון) החל מתשע"ט - 2019 (עברית וערבית)
  נוסחאון עברית
  נוסחאון ערבית