למה משמשות הנוסחאות באלקטרוסטטיקה?

פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה
11/11/2014
  פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה