משמעות גרפים בקינמטיקה

תרגול חשוב בהבנת גרפים בקינמטיקה לקראת הבחינה
11/11/2014
  משמעות גרפים בקינמטיקה