ממה כדאי לי להיזהר?

פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה
  הפנייה לפעילות