מוכנים לבחינה

נתונים ונוסחאות בפיזיקה (נוסחאון) החל מתשע"ט - 2019

איור: שטרסטוק
איור: שטרסטוק

למה משמשות הנוסחאות באלקטרוסטטיקה?

פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה
11/11/2014
אויר: שטרסטוק
אויר: שטרסטוק

משמעות גרפים בקינמטיקה

תרגול חשוב בהבנת גרפים בקינמטיקה לקראת הבחינה
11/11/2014
ממה כדאי לי להיזהר?

ממה כדאי לי להיזהר?

פעילות סיכום באלקטרוסטטיקה
מושג המהירות ומושג התאוצה

מושג המהירות ומושג התאוצה

קיים בלבול בין מושג המהירות לבין מושג התאוצה...