פיסת מתכת בתוך אלקטרומגנט מתחממת ומותכת

17/01/2016