תשע"ג (2013) - שאלה 5

 

השאלה ופתרונה המובאים כאן הם מתוך הספר "לקט מבחני בגרות בפיזיקה - 5 יחידות לימוד" מאת עדי רוזן. זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. הפתרונות אינם מטעם משרד החינוך.

 

השאלה

התשובה