מיומנויות

איור: שטרסטוק
איור: שטרסטוק

מרוב עצים לא רואים את היער - פעילות סיכום בגרפים

שיפוע הגרף ומשמעותו

שיפוע הגרף ומשמעותו

בכל אחד מהגרפים עליכם לחשב את ערך שיפוע הגרף ולתאר במילים את משמעותו.
27/04/2014
הפקת מידע מגרף

הפקת מידע מגרף

כדי לענות על השאלות שלפניכם עליכם לקרוא את התשובות מתוך הגרף הנתון בכל שאלה.
27/04/2014
איור: שטרסטוק
איור: שטרסטוק

הקשר בין הגרף ובין הכותרת שלו

הציעו כותרת לכל אחד מהגרפים הנתונים כך שתתאים כדי לתאר את מה שמצוג בגרף.
27/04/2014
ייצוג תוצאות ניסוי באמצעות גרף

ייצוג תוצאות ניסוי באמצעות גרף

לכל אחד מהגרפים הנתונים תארו ניסוי שבעזרתו ניתן היה להפיק את הגרף ותארו מה ניתן להסיק מהגרף על הקשר בין הגדלים שנמדדו בניסוי שהצעתם.
27/04/2014