תשע"ג (2013) - שאלה 5

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

שאלון בגרות בקרינה וחומר 2013

המקור: אתר של משרד החינוך
6/11/2013

פתרון שאלה 5

6/11/2013