תשע"ג (2013) - שאלה 3

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

שאלון בגרות בקרינה וחומר 2013

המקור: אתר של משרד החינוך

פתרון שאלה 3