תשע"ג (2013) - שאלה 2

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

 

שאלון בגרות במכניקה 2013

המקור: אתר של משרד החינוך

פתרון שאלה 2