תשע"ג (2013) שאלה 1
זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

שאלון בגרות במכניקה 2013

המקור: אתר של משרד החינוך

פתרון שאלה 1