תשע"ב (2012) - שאלה 5

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

פתרון שאלה 5

שאלון בגרות בקרינה וחומר 2012

המקור: אתר של משרד החינוך