תשע"ב (2012) - שאלה 3

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

 

פתרון שאלה 3

שאלון בגרות בקרינה וחומר 2012

המקור: אתר של משרד החינוך