תשע"ב (2012) - שאלה 2

זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

 

שאלון בגרות בקרינה וחומר 2012

המקור: אתר של משרד החינוך