תשע"ב (2012) שאלה 5

 זכויות היוצרים על השאלה הן של המדינה באמצעות משרד החינוך. התשובות אינן מטעם משרד החינוך.

 

שאלון בגרות במכניקה 2012

המקור: אתר של משרד החינוך

פתרון שאלה 5