יתרון באקדמיה

רוצים ללמוד באוניברסיטה?

להלן יפורטו מסלולי הלימודים השונים לשנה"ל תשע"ו במוסדות הלימוד השונים, וקישורים לידיעונים האקדמיים. התנאים המחייבים, בכל מקרה, ייקבעו על ידי האוניברסיטאות.

 

תנאי קבלה לאוניברסיטאות לשנת הלימודים תשע"ו

מסמך זה מציג את מסלולי הלימוד בהם נדרשת בחינת הבגרות בפיזיקה כתנאי לקבלה למסלול השנת הלימודים תשע"ה באוניברסיטאות ובחלק מהמכללות. מטבע הדברים לא ניתן לפרט את כל המסלולים בכל האוניברסיטאות והמכללות בהם נדרשת בחינת בגרות בפיזיקה או שהיא מקנה יתרון בתהליך הקבלה ללימודים.
19/02/2014