שאלות בגרות בקרינה וחומר לפי תוכנית הלימודים לשנת 2015

 

שנה

שאלות

תשנ"ט (1999) שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4
תש"ס (2000) שאלה 2, שאלה 3 ללא סעיף א, שאלה 4
תשס"א (2001) שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4
תשס"ה (2005) שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4
תשס"ו (2006) שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תשס"ז (2007) שאלה 3 ללא סעיף ו, שאלה 4, שאלה 5
תשס"ח (2008) שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תשס"ט (2009) שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תש"ע (2010) שאלה 3 ללא סעיף ה, שאלה 4
תשע"א (2011) שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תשע"ב (2012) שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תשע"ג (2013) שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5

 

למעבר לשאלות הבגרות הממוינות לפי נושאים לחצו כאן