שאלות בגרות במכניקה לפי תוכנית הלימודים לשנת 2015

 

שנה שאלות
תשנ"ח (1998) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 5
תשנ"ט (1999) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תש"ס (2000) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תשס"א (2001) שאלה 1, שאלה 3, שאלה 4
תשס"ב (2002) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3
תשס"ג (2003) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 5
תשס"ד (2004) שאלה 1 סעיפים א-ג, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תשס"ה (2005) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4
תשס"ו (2006) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תשס"ז (2007) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 4 ללא סעיף ה'
תשס"ח (2008) שאלה 1, שאלה 2 סעיפים א-ג, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5 סעיפים א-ג
תשס"ט (2009) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תש"ע (2010) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 5 סעיפי א- ב
תשע"א (2011) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תשע"ב (2012) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5
תשע"ג (2013) שאלה 1, שאלה 2, שאלה 3, שאלה 4, שאלה 5

 

למעבר לשאלות הבגרות הממוינות לפי נושאים לחצו כאן