שאלות בגרות לפי תוכנית הלימודים לשנת 2015

השאלות הבאות לקוחות מבגרויות קודמות וקשורות למיטב הבנתנו לנושאים הכלולים בתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה. עם זאת, אין מערכת אל"פ אחראית במקרה של אי התאמות.


 

שאלות בגרות במכניקה לפי תוכנית הלימודים לשנת 2015

שאלות בגרות באופטיקה גיאומטרית וגלים מכניים בממד אחד לפי תוכנית הלימודים לשנת 2015

שאלות בגרות באלקטרומגנטיות לפי תוכנית הלימודים לשנת 2015

שאלות בגרות בקרינה וחומר לפי תוכנית הלימודים לשנת 2015