פעילות מוזיאונים בחודש מאי 2013

פעילות בגן המדע במכון ויצמן ברחובות

ב-16 במאי, יום המוזיאונים הבינלאומי, יפתח גן המדע את שעריו ואיתם יפתח חלון להיסטוריה של המדע. נכיר אישית מדענים דגולים מן העבר – ארכימדס, גלילאו גליליי וסר אייזיק ניוטון – והם יטיילו במוזיאון ויסבירו באמצעות מוצגי הגן כמה מהעקרונות שגילו.

בין השאר נלמד על איך אפשר להזיז את העולם, איזה משקולת נופלת מהר יותר, כמה חוקי תנועה צריך כדי לתאר את העולם ומאיפה מגיע הצבע לעולמנו.

הפרטים לקוחים מתוך אתר גן המדע