ג'ונו ארוזה ומועמסת על טיל השיגור לקראת המראתה ב-5 באוגוסט
1/08/2011