פעילות CERN

רקע תיאורטי

מצגת המפגש, קישור להרצאה של חיים הררי וקישור להרצאה של אוהד סילבר

הנחיות טכניות

דפי הדרכה לשימוש בסימולטור האטלס

הנחיות לביצוע הפעילויות ולדיווח עליהן

קבוצת דיון

קבוצת דיון לקבלת עזרה לפעילויות