תש"ע (2010) שאלה 2

השאלה ופתרונה המובאים כאן הם מתוך הספר "לקט מבחני בגרות בפיזיקה - 5 יחידות לימוד" מאת עדי רוזן שיצא לאור בקרוב.

השאלה

התשובה