שאלות סקר

 

מעת לעת אנחנו מפנים אליכם שאלה פיזיקאלית בעמוד הבית, ואתם בוחרים את התשובה הנכונה ביותר לדעתכם, בלחיצת עכבר. כאן נרכז את השאלות, את תוצאות בחירותיכם, ונציג בפניכם את "התשובה הנכונה". אתם מוזמנים לדבר על זה באחת מקבוצת הדיון.


האם כדאי לרוץ או ללכת בגשם?

האם כדאי לרוץ או ללכת בגשם?

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:
בימים גשומים כאשר שוכחים את המעיל ו/או את המטריה בבית ורוצים להשאר יבשים, האם צריך ללכת בגשם או דווקא לרוץ?
21/04/2016

שיווי משקל

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:
גוף נמצא במצב של שיווי משקל. איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון?
19/05/2013

הבדל במשקלו של אדם

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:
האם יהיה הבדל במשקלו של אדם אם יישקל פעם אחת בקוטב הצפוני ופעם שנייה על פני קו המשווה?
28/05/2012

שיגור כדורים

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:
מיתקן משגר בו זמנית בכיוון אופקי שני כדורים זהים מאותה נקודה. בפגיעתם בקרקע, המרחק האופקי שעבר כדור Y גדול מזה שעבר כדור X . הזניחו את התנגדות האוויר. איזה מהמשפטים הבאים הוא נכון?
7/12/2011

קופץ במוט

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:
קופץ במוט עובר רף בגובה של שישה מטרים ונופל על מזרן. הניחו שעובי המזרן זניח לעומת הגובה ממנו נופל הספורטאי, ושבשני המקרים (פגיעה במזרן ופגיעה בקרקע) ההתנגשות היא פלסטית. המזרן מרכך את הנפילה כי...
27/09/2011

שינוי מהירות

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:
שתי קוביות זהות A ו-B מונחות על רצפה כשביניהן מכווץ קפיץ (איור a). לאחר שחרור הקפיץ הקוביות נעות ללא חיכוך במהירות v כל אחת (איור b) .
מגדילים את המסה של B בלבד וחוזרים במדויק על הניסוי (איור c).
11/05/2011

תדירות התנודות

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:
על רצפתו החלקה של קרון נח מונחת מסה M קשורה בקפיץ k לקיר. לתקרה קשור בחוט חסר מסה באורך l כדור קטן m. m ו- M נעות בתנועה הרמונית פשוטה בתדירות זהה. מעניקים לקרון תאוצה ימינה. מה יקרה לתדירות התנודות?
29/12/2010

מערכות לחימום מים

אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם:
שתי מערכות לחימום מים הבנויות מסוללות אידיאליות זהות ומחוט מוליך הטבול בתוך כלי מים (הניחו כי רק לחלק הטבול, ab, יש התנגדות חשמלית). נתון כי החוט במערכת א' דק יותר מהחוט במערכת ב'. באיזה מערכת מים יתחממו מהר יותר ומדוע?
18/08/2010

תנועת לווין

מדוע לווין הנע סביב כדור הארץ אינו מתרסק על פניו? אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם. על תנועתו של לווין בכתבת זו.

סיבוב הירח סביב עצמו

מתצפיות רבות שנעשו על הירח ניתן ללמוד שהוא תמיד פונה אלינו עם אותו הצד. מה אנחנו למדים מכך על סיבוב הירח סביב עצמו? אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם. לפניכם כתבת סיכום בנושא זה.

שיגור לווין

מאיזה מקום על פני כדור הארץ נמליץ לנאס"א לשגר לוויין שיקיף את כדור הארץ: מצפון ארה"ב, ממרכז ארה"ב, מדרום ארה"ב או שאין חשיבות למקום על פני כדור הארץ לשיגור לוויין?
וגם: כיצד ישראל משגרת את הלוויינים שלה לחלל?
כתבה שעסקת בשיגור לוויינים בעקבות תשובתכם לשאלת הסקר.

הכח החשמלי

שני כדורים מוליכים תלויים זה ליד זה על חוטים מבודדים. הימני טעון במטען חיובי והשמאלי ניטראלי. בין הכדורים פועל כוח משיכה חשמלית. נוגעים באצבע בכדור השמאלי לפרק זמן קצר. האם כתוצאה מכך ישתנה גודלו של הכח החשמלי הפועל בין הכדורים?
אנחנו שאלנו, אתם עניתם. לפניכם כתבת הסיכום.

תהודה מכאנית

מהי הסיבה לכך שצעידה בקצב אחיד וזהה של גדוד חיילים על גשר עלולה לגרום להתמוטטותו של הגשר? אנחנו שאלנו ואתם עניתם. התשובה הנכונה והפיזיקה מאחוריה בכתבה שלפניכם.

אפקט דופלר

אדם עומד על מדרכה ושומע את צפירת המכונית החולפת על פניו. צליל הצפירה הולך ונהיה גבוה יותר כאשר המכונית מתקרבת אליו, והולך ונהיה ונמוך יותר כשהיא מתרחקת ממנו. הסיבה לכך מוסברת ע"י אפקט דופלר. היכנסו לקרוא את כתבת הסיכום כדי לדעת עוד על התופעה.

חוק ארכימדס

מטבע שוקע בכוס מים. לעומת זאת אוניה גדולה צפה בים. מדוע? על הפיזיקה שבתופעה בכתבה שלפניכם.

המהירות כוקטור

הצגנו לפניכם גרף המתאר את הגודל של מהירותה של מכונית המשתנה עם הזמן ושאלנו האם היא נעה על כביש עקום או ישר. כל הפרטים בכתבה שלפניכם.

היכן ראש הדג?

לתחרות הצילום 2006 שלח התלמיד גל רמדר תמונה שהוא קרא לה "דג ללא ראש". אנחנו שאלנו ואתם הצבעתם: מדוע אין רואים את ראש הדג בתמונה?
כל הפרטים בגוף הכתבה.

נפילה חופשית

שני כדורים נעזבים ממנוחה מאותו גובה ובאותו רגע. כדור 1 מסתו m, כדור 2 מסתו 2m. בהזנחת החיכוך עם האוויר האם במהלך נפילת הכדורים תאוצתם שונה? האם כח הכובד הפועל עליהם שונה?
כתבת סיכום לשאלת "חושבים פיזיקה" שהופיעה בדף הבית.

על יציבות האופניים

כאשר במהלך הרכיבה על אופניים יציבותם מופרת והם נוטים ימינה, על מנת למנוע את הנפילה על הרוכב להטות את האופניים ימינה, שמאלה, ימינה ושמאלה לסירוגין או שכיוון ההטייה תלוי בגודל מהירות האופניים? אתם הצבעתם וכעת התשובה הנכונה וההסבר.

מעבר מטענים בין מוליכים טעונים

כדור מוליך 1 שרדיוסו R טעון במטען Q. מחברים את הכדור באמצעות חוט מוליך דק ארוך מאוד לכדור מוליך 2, שרדיוסו 2R, לא טעון. לאחר זמן ארוך, מהו המטען על כל אחד מהכדורים?
מה אתם חשבתם? מהי התשובה הנכונה? כל הפרטים ועוד בגוף הכתבה.